????

?10? 22????????

????

????

$gakkou

$ninshou

uninputed

$pass

sha1($pass)

da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709

© Board of NPLA 2013